Konsten att förenkla

Jag satt i ett samtal med en presumtiv kund häromdagen…

I korthet handlar uppdraget om att Red Capes IT ska bygga en Mobil-Applikation för att förenkla företagets kommunikation internt samt externt mot kund.

Under samtalet kom vi in på behovet av ett API för appen (Application Programming Interface).

Kunden utbrast då ”Vad fanken är ett API!?”

Jag svarade då; du kan byta ut ordet API mot ordet bibliotekarie; tänk dig att du vill låna en bok om traktorer på biblioteket, du går då till bibliotekarien och förklarar vad du tänkt dig, vilket år boken ungefär ska vara skriven, vilket språk du vill läsa den på.

Bibliotekarien med sin erfarenhet kan därefter nästintill alltid helt på automatik bara kasta sig ut bland alla rader av böcker och tusentals skrifter och med fantastisk träffsäkerhet alltid hitta den bok du söker.

Det är ett API och därför behöver vi det i detta projekt, för du kan byta ut dig själv i denna metafor och ersätta med er App.

”Det var nog den bästa beskrivningen jag hört” sa kunden förbluffat.

I de samtal vi på Webbhjältarna och Red Capes IT för med våra kunder och partners framkommer det om och om igen, kommunikationen är en nyckelfunktion, att tala med kunderna så de förstår värdet vi skapar åt deras verksamhet samt vägen dit är det viktigaste steget vi tar. Behöver vi arbeta med metaforer och förenklingar så är det så, punkt. Det spelar ingen roll om kunden vill bygga en E-handel, en applikation eller en ny hemsida, talar man deras språk, synkar man, det är vår erfarenhet.

Vi tror därför att den kommunikation som de flesta kunder eftersöker i de inledande möten, förs bäst av generalister och att man som sakkunnig oftast ska undvika att gå in på djupet.